Informationsklassning och handlingsplan

KLASSA version 3

 

 Efter lanseringen av KLASSA version 2 i november 2016 har intresset för verktyget fortsatt växa. Det har nu genomförts mer än 1000 klassningar via systemet. Det är kul att intresset för verktyget växer och att många engagerar sig för hur verktyget bör utvecklas!

Speciellt roligt när leverantörer börjar titta på upphandlingskrav och hur de kan hantera dem. På sikt hoppas vi det kan leda till enklare och tydligare upphandlingar för alla parter.

 

 

Nu påbörjar vi resan med utveckling av nästa version av KLASSA- version 3 som vi hoppas kunna lansera den under första kvartalet 2018.

Här är några av nyheterna;

  • Uppdatering av kravkatalogen för systemförvaltare.
  • Uppdatering av upphandlingskraven.
  • Förmodligen en anpassning, eller mappning av klassningsmatrisen.
  • Förutom ISO-krav kommer vi försöka oss på att jobba in specifika krav från 2-3 lagrum, t ex GDPR, PDL och OSL som inte hanteras redan inom ISO-standarden.

Versionshantering

Som i sina syskonverktyg (LIKA och eBlomlådan) kommer versionshantering gå till så att de gamla klassningarna ligger kvar och går att öppna/exportera etc., men man kan inte skapa nya i den gamla versionen. Nya klassningar skapas i den nya versionen. Våra erfarenheter att jobba så har varit goda i de andra verktygen utifrån att krav förändras löpande. Det betyder att befintliga värderingar inte förloras och kan fortfarande användas.

Styrgruppen

I styrgruppen för utvecklingen av KLASSA ingår (förutom SKL) för närvarande representanter från Skellefteå, Stockholm, Lund, Region Jönköping, Norrköping, Lidingö och Sollentuna. MSB är med som remiss och stödinstans i syfte att integrera användning av verktyget till deras stödmaterial.

//Styrgruppen för KLASSAv3

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
E-post: klassa@skl.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting