Informationsklassning och handlingsplan

Hur du kommer igång med KLASSA

 

Här beskriver vi hur det är tänkt när man ska komma igång med KLASSA. Det finns flera sätt, men avsikten med detta avsnitt är att beskriva hur det är tänkt. Det innebär givetvis att andra sätt kan fungera.

 

  1. Utse en, eller flera organisationsansvariga som ska hålla i arbetet. Det är ofta någon som har motsvarande en informationssäkerhetssamordnar-roll. "Organisation" i detta sammanhang motsvarar en kommun, t ex Lidingö stad
  2. Organisationsansvariga registrerar en ansökan från startsidan om att skapa organisationen. Det räcker med att en ansöker. När denne blivit godkänd kan fler organisationsansvariga läggas till, men begränsa antalet till så få som möjligt. Organisationsansvariga har behörighet att se all information inom den aktuella organisationen.
  3. När organisationen blivit godkänd, och organisationsansvarig registrerat sig, går denne in under sin organisation och skapar de system som ska omfattas av KLASSA. Här kan man ange t ex vilken typ av system det är, vem som är systemägare, leverantör samt vilken del (förvaltning) av organisationen systemet tillhör. Man kan också lägga till egna taggar.
  4. När systemen är skapade bjuder man in systemförvaltare och eventuellt systemägare för respektive system. Dessa får via mail möjlighet att registrera sig och kan sedan logga in. Dessa roller ser enbart sina egna system.

NÅGRA TIPS!

  • Lägg inte upp fler användare än nödvändigt! Alla deltagare i ett möte behöver inte ha tillgång till KLASSA. Resultatet går med fördel att exportera efter genomgången och kan då bearbetas bredare.
  • Bygg inte organisationsstrukturer i KLASSA. KLASSA ska hålla reda på system och klassning av informationen i dem, samt kraven- inte nödvändigtvis vem de tillhör.
  • Vad gäller användare finns det oftast möjligheten att bjuda in befintlig, eller skapa ny. Är du osäker på om användaren redan finns så prova först med att börja skriva i "befintlig" fältet. Hittas inte användare så skapar du en ny inbjudan.

Instruktionsfilmer

Logga in i KLASSA

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
E-post: klassa@skl.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting